Persoonlijke gegevens

Via zwemscore kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken. Deze kunt alleen u zien. Dit is een persoonlijke pagina waar met een wachtwoord op gegaan moet worden. Deze kunt u ook zelf bijwerken. Het is belangrijk dat u deze gegevens controleert, want bij het diplomazwemmen zullen deze gegevens op het diploma komen te staan.

Zwemles in zwembad Steenvoorde

Foto van uw kind toevoegen

Op uw persoonlijke pagina kunt u een foto van uw kind toevoegen. Dit kunt u doen zodat de openingspagina vrolijker wordt, maar ook zodat de zweminstructeur kan zien wie wie is. De zweminstructeurs werken de scores ook thuis bij, zodat een foto erbij makkelijker te herkennen is.